Licencirana PZU Poliklinika Moj Lab

PZU Poliklinika Moj Lab iz Podgorice je 08.04.2022. licencirana za lečenje Orthokin terapijom u Crnoj Gori. Terapiju sprovodi Prof dr Nemanja Damjanov.