Šta je Orthokin terapija
Orthokin terapijski sistem je jedinstven način lečenja bolova u zglobovima kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodatka lekova ili drugih stranih supstanci. Ova metoda lečenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vaših vlastitih endogenih proteina i faktora zarastanja.

Na početku procesa Orthokin terapije uzima se krv pacijenta i obrađuje se pod posebnim uslovima. Tako obrađeni serum obogaćen blokatorima upale i faktorima zarastanja vraća se periodično u obliku injekcije u bolni predeo bolesnika.

Orthokin terapija se koristi od 1997. godine i trenutno je u lečenju svojih pacijenata upotrebljava više od 500 licenciranih hirurga – ortopeda, fizijatara, neurohirurga, reumatologa i sportskih lekara u svetu, sa visokim stepenom uspešnosti. Orthokinom je do danas lečeno više od 500.000 pacijenata.Kako se sprovodi Orthokin terapija?


1. Krv se uzima iz vene direktno u specijalnu EOT monovetu. Staklene kuglice neravnih površina koje se nalaze unutar monovete „lepe“ na sebe ćelije krvi i podstiču sintezu proteina blokatora upale i faktora rasta.

2. Monovete se pohranjuju u inkubator na 37C, 6-9 sati, što predstavlјa optimalne uslove za stvaranje supstanci koje se proizvode tokom fiziološkog zarastanja povrede:

blokatori upale citokini ( npr. IL-1Ra, IL-10, signalni proteini koji mogu ograničiti intenzitet i trajanje upale u tkivu i pokrenuti regeneraciju) i lipidni medijatori;

faktori rasta i egzozomi (stimulišu regeneraciju u pogođenom tkivu).

Ukupnost ovih supstanci čini sekret krvnih ćelija (BCS).

3. Centrifugiranjem se ćelije krvi odvajaju od seruma i serum obogaćen visokom koncentracijom proteina blokatora upale, lipidnih medijatora, faktora rasta i egzozoma se čuva za dalјu primenu.

4. Finalno dobijamo 5-6 injekcija seruma, koje se zavisno o indikaciji, 1-2 puta nedelјno ubrizgavaju u oboleli zglob ili drugu regiju tela.