Pitanja i odgovori


LEK JE U VAMA!

Česta pitanja
naših pacijenata

Orthogen Lab Services GmbH licencira Orthokin metodu.

 • Šta je Orthokin terapija?
 • Koja se stanja mogu tretirati Orthokin terapijom?
 • Koje su prednosti Orthokin terapije?
 • Kako deluje Orthokin terapija?
 • Koliko dugo traju rezultati Orthokin terapije?
 • Kada se Orthokin terapija ne preporučuje?
 • Koja međudelovanje može nastati sa drugim metodama lečenja?
 • Koji sporedan efekat može nastati?
 • Od čega se sastoji Orthokin terapija?
 • Da li su rezultati Orthokin terapije naučno dokazani?
 • Koliko je ponavljanja injekcija potrebno?
 • Da li se Orthokin terapija može ponavljati?
 • Gde pacijenti mogu dobiti Orthokin terapiju?
Šta je Orthokin terapija?

Orthokin terapijski sistem je jedinstven način lečenja bolova u zglobovima kao i povreda tetiva, ligamenata i mišića, bez dodatka lekova ili drugih stranih supstanci. Ova metoda lečenja je u potpunosti biološka i ne koristi ništa drugo osim vaših vlastitih endogenih proteina i faktora zarastanja.

Na početku procesa Orthokin terapije uzima se krv pacijenta i obrađuje se pod posebnim uslovima. Tako obrađeni serum obogaćen blokatorima upale i faktorima zarastanja vraća se periodično u obliku injekcije u bolni predeo bolesnika.

Orthokin terapija se koristi od 1997. godine i trenutno je u lečenju svojih pacijenata upotrebljava više od 500 licenciranih hirurga – ortopeda, fizijatara, neurohirurga, anesteziologa i sportskih lekara u svetu, sa visokim stepenom uspešnosti. Orthokinom je do danas lečeno više od 500.000 pacijenata.

Koja se stanja mogu tretirati Orthokin terapijom?

Orthokin terapija se preporučuje za lečenje bolova u zglobovima kod osteoartritisa (I-III stepen), bolova u leđima, kao i povreda tetiva, ligamenta i mišića, u kombinaciji sa ili bez operacionog tretmana. Orthokin terapijom može se istovremeno tretirati više područja na telu pacijenta.

Koje su prednosti Orthokin terapije?

Orthokin terapija se temelji na specifičnim supstancama koje nastaju u telu bolesnika pa se zato vrlo dobro prihvata, protiv-upalni i regenerativni rezultati su dugo delujući.

Kako deluje Orthokin terapija?

Orthokin terapija deluje inhibirajući upalu koja izaziva osteoartritis, iritaciju nervnih korenova, te povrede tkiva tetiva, ligamenata i mišića. Zahvaljujući protiv-upalnom efektu smanjuje se bol, te se poboljšava pokretljivost i elastičnost bolesnog područja.

Koliko dugo traju rezultati Orthokin terapije?

Svaki slučaj je poseban. Nemoguće je predvideti koliko će dugo nakon Orthokin terapije trajati pozitivni rezultati pobiljšanja kod određenog pacijenta. Što je manji stepen oštećenja hrskavice ili drugog tkiva u trenutku kada tretman započne, to će pozitivni rezultati poboljšanja trajati duže.

Kada se Orthokin terapija ne preporučuje?

Ovaj tretman se ne preporučuje ako bolujete od akutne infekcije ili imate temperaturu, ako ste imali dijareju u poslednja tri dana, ako ste uzimali antibiotike protekle nedelje ili ste bili vakcinisani u poslednje 4 nedelje. Preporučuje se da se Orthokin terapija uvek primenjuje kod pacijenata sa stabilnim zdravstvenim stanjem.

Koja međudelovanje može nastati sa drugim metodama lečenja?

Nije utvrđeno da Orthokin serum uzrokuje bilo koje negativno međudelovanje sa drugim lekovima ili metodama lečenja.

Koji sporedan efekat može nastati?

Zbog svog endogenog izvora, podrazumevajući da on nastaje iz vlastitog seruma bolesnika, i njegovog biološkog mehanizma delovanja, Orthokin terapija se posebno dobro podnosi i sporedni efekti nisu poznati. Sporedni efekti mogu biti prouzrokovani jedino samom injekcijom.

Od čega se sastoji Orthokin terapija?

Pacijent dolazi ujutru u licenciranu Orthokin zdravstvenu ustanovu kako bi mu se izvadila krv. Po preporuci lekara dobiće termin za aplikaciju prve doze Orthokina.

Da li su rezultati Orthokin terapije naučno dokazani?

U svetu je objavljeno više naučnih studija koje dokazuju dugoročno pozitivne rezultate pobiljšanja nakon Orthokin terapije:

Studija – Osteoartritis zgloba kolena

Studija – Rekonstrukcija prednjeg ukrštenog ligamenta zgloba kolena

Studija – Ahilova tetiva

Studija – Mišići

Navedene studije možete pronaći na web stranici.

Koliko je ponavljanja injekcija potrebno?

Broj ponavljanja injekcija zavisi od stepena oštećenja kod osteoartritisa, jačine bola u leđima i oštećenja tkiva tetiva, ligamenata i mišića. Preporuke o tome potiču iz praktičnog iskustva začetnika Orthokin terapija Prof. dr.sc. Petera Wehlinga iz Dizeldorfa, Nemačka.

Da li se Orthokin terapija može ponavljati?

Sa medicinskog gledišta Orthokin terapija se može bezgranično puta ponavljati.

Gde pacijenti mogu dobiti Orthokin terapiju?

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije odobrilo je terapiju Autolognim kondicioniranim serumom  – Orthokin kao novu zdravstvenu tehnologiju. Orthokin terapiju u licenciranoj Orthokin zdravstvenoj ustanovi sprovode samo specijalno edukovani Orthokin licencirani lekari. Licencirane zdravstvene ustanove nabavljaju medicinske proizvode kao i ostalu potrebnu opremu direktno od licenciranog distributera u Republici Srbiji.


Pišite nam

Ili nas pozovite


Adresa

Medikoservis d.o.o
Braće Baruh 20 A
11000 Beograd, Srbija


Pozovite nas

tel. (+381) 11 2920741
mob:(+381) 63 432993