Indikacije i doziranje

VELIKI ZGLOBOVI

Koleno, kuk, rame, skočni zglob, kod osteoartritisa i traumatskih povreda.
Broj injekcija 4-6.
Preporučene doze po injekciji (ml) 2-4.
Preporučena dužina trajanja terapije 1-3 nedelje.


MALI ZGLOBOVI

Šaka, stopalo, lakat, kod osteoartritisa i traumatskih povreda.
Broj injekcija 3-6.
Preporučene doze po injekciji (ml) 0.5-2.5.
Preporučena dužina trajanja terapije 1-3 nedelje.


KIČMA

Fasetni zglobovi, međupršljenski diskusi, kod diskus hernije, radikulopatije, faset sindroma.
Broj injekcija 3-6.
Preporučene doze po injekciji (ml) 2-4.
Preporučena dužina trajanja terapije 1-3 nedelje.SPORTSKE POVREDE

Povrede mišića, istegnuća, rupture, nagnječenja.
Broj injekcija 3-6.
Preporučene doze po injekciji (ml) 2.5 -5.0.
Preporučena dužina trajanja terapije 2-3 nedelje.TETIVE I LIGAMENTI

Hronični tendinitis, tendinopatija ahilove tetive.
Broj injekcija 3-6.
Preporučene doze po injekciji (ml) 2-4.
Preporučena dužina trajanja terapije 2-3 nedelje.PREPORUKE SU ZASNOVANE NA STUDIJAMA

Preporuke su zasnovane na prospektivnim, randomiziranim studijama, opservacionim kliničkim studijamai dugogodišnjem iskustvu.
NE BRINITE

Orthokin terapiju
sprovode licencirani doktori

u licenciranim zdravstvenim ustanovama!