Nova licencirana ustanova – Poliklinika Vaša Ortopedija iz Novog sada

Zadovoljstvo nam je da saopštimo da se ustanovama koje su licencirane za sprovođenje Orthokin terapije u oktorbu 2021. pridružila poliklinika Vaša ortopedija iz Novog Sada. Terapiju sprovodi ortoped dr Vaso Kecojević koji ima višegodišnje iskustvo u lečenju Orthokinom.

Nova licencirana ustanova – Poliklinika Vaša Ortopedija iz Novog sada

3. decembar 2021. 0